hulp aan jongeren

“Een impactvolle gebeurtenis maakt kwetsbaar,
zéker als je jong bent.”

Denk bijvoorbeeld aan:

  • de dood van een bekende,
  • (getuige zijn van) een ernstig ongeluk,
  • een zedendelict,
  • sexting of sextortion,
  • seksueel misbruik dat uitkomt, 
  • zelfdoding of poging daartoe.


“I
k zie dat jongeren na een impactvolle situatie met allerlei problemen kampen zoals schuldgevoelens, schaamte, slaap- en leerproblemen, overmatig drank- en drugsgebruik, vernielzucht en na een zelfdoding kopieergedrag.” 

Ik hoor dat ouders, scholen, sportclubs en gemeenten vaak niet weten hoe deze jongeren te bereiken.”

“Ik heb mijn dochter aangeboden om met me te praten, maar dat wil ze niet.”

“Ik weet dat jongeren, omdat ze nog zo jong zijn, hun gevoelens vaak niet kunnen overzien. Ook leven veel jonge mensen in een omgeving waarin ze weinig steun vinden. Ze wíllen vaak geen podium voor hun verdriet en vinden het gebeuren voor iedereen erg, behalve voor zichzelf.”

“Voor zijn familie is het pas erg. Ik ben maar een vriend.”

“Ik wil er zo graag voor zorgen dat jongeren er niet alléén voor staan en niet de rest van hun leven last hebben van een heftige gebeurtenis.”

Het werkt helend als jongeren:

• in hun klas,
• sportteam,
• of vriendenkring

het verdriet met elkaar bespreken en zo delen. 

Daarom heb ik een methode en training
ontwikkeld: Delen is helen.

“Ik vind het zo fijn dat we sámen over het verlies van Sofie hebben gesproken. Ik dacht dat ik de enige was die nog zo verdrietig was. Fijn te weten dat anderen haar ook zo missen;
nu praten we er weer samen over.”

Delen is helen

Delen is helen is uniek omdat het gaat om groepsgesprekken, de zogenaamde rondetafelgesprekken. Daar informeer ik jongeren over hoe verdriet werkt in hun hoofd, zodat ze hun gevoelens en verwarring beter begrijpen. Ook stimuleer ik ze om te vragen, te praten en te delen, zodat groepsleden ook lang ná het gebeuren elkaar kunnen ondersteunen.

 

“Ik vond het eerst helemaal niet nodig om psychologische hulp te krijgen. (…) Maar toen ik bij het groepsgesprek die mevrouw zag, wilde ik toch wel graag een gesprek met haar.“

Begeleiding na zelfdoding

Ook een zelfdoding of poging daartoe is een impactvolle gebeurtenis voor de omgeving. Praten daarover blijkt moeilijk. Terwijl jongeren ook hierin heel kwetsbaar zijn en met gevoelens van schuld, machteloosheid, angst, boosheid en verdriet achterblijven. Ook leidt een zelfdoding nog wel eens tot kopieergedrag. Met Delen is helen, bied ik hierbij in groepsverband, nazorg uit voorzorg.

Ik zet Delen is helen zélf in, maar ik train ook jou daarin als hulpverlener of begeleider.

Zie: aanbod-pagina.