Jongeren kunnen een leven lang last hebben van een heftig voorval.

Jij kan dat voorkomen!

“Een impactvolle gebeurtenis maakt kwetsbaar, zéker als je jong bent.”

Jongeren kunnen een leven lang last hebben van een heftig voorval.

Jij kan dat voorkomen!

“Een impactvolle gebeurtenis maakt kwetsbaar,
zéker als je jong bent.”

Heb jij wel eens te maken met jongeren

die iets heftigs meemaken, zoals:

Dan herken je vast dat de jongeren daarna met hun gevoelens en emoties worstelen. Hoe hard jij ook je best doet om je pupil, leerling of lid van je vereniging te bereiken, hij of zij houdt alles af. Je krijgt geen écht contact. Of misschien zie je zelfs dat jongeren last krijgen van schaamte, schuldgevoelens, slaap- en leerproblemen, overmatig drank- en drugsgebruik, vernielzucht of kopieergedrag. Ouders, scholen, sportclubs en gemeenten weten ook niet goed hoe ze deze jongeren moeten bereiken. Kortom; je loopt vast in je hulpverlening. En dat terwijl hulp zo dichtbij is. De kracht van de groep kan namelijk wonderen doen. Waarom? Dat vertel ik je in mijn online training Delen is helen.

Dan herken je vast dat de jongeren daarna met hun gevoelens en emoties worstelen. Hoe hard jij ook je best doet om je pupil, leerling of lid van je vereniging te bereiken, hij of zij houdt alles af. Je krijgt geen écht contact.

Of misschien zie je zelfs dat jongeren last krijgen van schaamte, schuldgevoelens, slaap- en leerproblemen, overmatig drank- en drugsgebruik, vernielzucht of kopieergedrag.

Ouders, scholen, sportclubs en gemeenten weten ook niet goed hoe ze deze jongeren moeten bereiken. Kortom; je loopt vast in je hulpverlening.

En dat terwijl hulp zo dichtbij is. De kracht van de groep kan namelijk wonderen doen. Waarom? Dat vertel ik je in mijn online training Delen is helen.

Zó maak je contact
met jongeren die worstelen met een ingrijpende gebeurtenis

Zó maak je contact met jongeren

die worstelen met een ingrijpende gebeurtenis

Jongeren verwerken ingrijpende gebeurtenissen heel anders dan volwassenen. Ze kunnen vastlopen in verdriet, in zichzelf keren of juist boos en opstandig geworden. Zo kan de gebeurtenis tot een trauma leiden waar de jongere een leven lang last van heeft.

Als hulpverlener wil je er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar als volwassene is het vaak moeilijk om echt contact te krijgen en tot de jongere door te dringen.

Toch zijn er manieren om die verbinding wél te vinden. Leeftijdsgenoten, uit de klas, uit het voetbalteam, vrienden of collega’s van het bijbaantje, zijn hierbij heel belangrijk. Als groep vormen jongeren een krachtig en prachtig geheel. Zij kunnen elkaar helpen de gebeurtenis te verwerken.

Door de kracht van de groep te gebruiken, kun jij helpen om met de gebeurtenis om te gaan. Je kunt het voorval niet ongedaan maken, maar je kunt er wél voor zorgen dat het geen trauma wordt. Hoe verwerking bij jongeren werkt en wat de kracht van de groep daarbij kan zijn, vertel ik je in deel één van de online training Delen is Helen.

Wil je daarna de methode ook zelf toepassen en zelf groepsgesprekken voeren? Volg dan ook deel 2 van de training.

Je laat jongeren toch niet alleen worstelen?

Ik heb ervaren dat het belangrijk is jongeren sámen te brengen na een heftige gebeurtenis. Praten en delen binnen de vriendengroep, klas of sportteam werkt! Zo hoeven jongeren niet alléén te vechten om de draad van het leven weer op te pakken. En op deze manier kunnen jonge mensen elkaar blijvend ondersteunen. 

Ik heb een methode ontwikkeld die jou als hulpverlener, groeps- of teamleider, jongerenwerker, coach of lid van een schoolteam leert hoe je jongeren kunt begeleiden in groepsverband.

Deze methode heet niet voor niets: Delen is helen.

Wil jij:

Doe dan mee met de online training Delen is helen

en leer hoe jij jongeren kunt begeleiden in groepsverband.

“Een slechte situatie kan ik niet veranderen, maar mijn doel is
voorkómen dat gebeurtenissen uitgroeien tot trauma’s.”

Voor wie is de online training Delen is helen?

Deze online training is bedoeld voor iedereen die, professioneel of als vrijwilliger, met jongeren werkt. Mensen uit het onderwijs, de wijkzorg, jongerenwerkers, coaches, trainers, maatschappelijk werkers. Iedereen die met jongeren te maken heeft die wat heftigs kunnen meemaken. 

Denk aan een zelfdoding van een klasgenoot, het overlijden van een ouder of vriend(in), het meisje met anorexia in een vriendengroep, die vriend die het verkeerde pad op gaat en een misdrijf pleegt, het meisje wiens naaktfoto’s door de hele school zijn verspreid… 

Allemaal gebeurtenissen die traumatiserend kunnen zijn voor het slachtoffer, maar net zo goed voor de omgeving. Gebeurtenissen ook die kunnen uitgroeien tot een trauma als de jongere niet weet hoe hij of zij er mee om moet gaan. Als er geen gelegenheid is om te delen en te verwerken. 

Jij als hulpverlener kan hierin een heel belangrijke rol spelen. Zeker als je weet hoe je de jongeren met elkaar in verbinding kunt brengen en kunt zorgen dat het verwerkingsproces op gang komt.

Na het aanmelden krijg je direct toegang tot de online leeromgeving en kun je meteen starten!

Irene Kersten maakt Delen is helen

Irene Kersten maakt
Delen is helen

“Als politieagent kreeg ik vaak te maken met zelfdodingen, ongelukken en misdrijven. Als er jongeren bij betrokken waren, raakte mij dit extra. Ik herinner me een situatie op een voetbalclub, waar een jongen net suïcide had gepleegd. Ik zag jongens huilend op de trap zitten. 

Anderen waren op het veld tegen de doelpaal aan het trappen. Ik zag veel verdriet, dat zich ook uitte in boosheid en frustratie. Ik heb toen de jongens bijeengeroepen. Eenmaal om tafel maakten we samen de puzzel compleet, zodat iedereen over dezelfde feitelijke informatie van het gebeuren beschikte.” 

“Ook gaf ik uitleg over hoe een heftige gebeurtenis en de bijbehorende emoties in je hoofd werken. Gaandeweg bleken de jongens gráág te praten. En zo ontstond op een mooie manier steun en verbinding.”

“In mijn politiejaren ging mijn hart sneller kloppen als ik anderen op emotioneel gebied mocht bijstaan. Na een vervelende gebeurtenis hoorde ik geregeld dat het zo fijn was dat ík er toen bij was. Anderen lieten mij zien dat ik met deze gave meer moest doen. Zo ontstond in 2014 mijn eigen bedrijf: Rust na impact.”

“Met Rust na impact bied ik jongeren en volwassenen rust na een impactvolle gebeurtenis. Nazorg uit voorzorg, om te voorkomen dat psychische wonden uitgroeien tot trauma’s. Nazorg is enorm belangrijk. Als die er niet is, worden psychische wonden uit de jeugd weer actueel bij een heftige gebeurtenis op latere leeftijd. Dat merk ik keer op keer tijdens de begeleiding van volwassenen. Bij volwassenen is het vaak de werkgever die hulp en begeleiding faciliteert. Maar wie bekommert zich om de begeleiding van jongeren? Ik maak me hard voor jongeren die hulp nodig hebben. Jij ook?”

Wat houdt de online training Delen is helen in?

De online training Delen is helen niveau 1 bestaat uit een online kick-off en 9 online lessen. Na het aanmelden krijg je direct toegang tot de online leeromgeving. De lessen worden gefaseerd vrijgegeven, maar je kunt ze bekijken op een voor jou geschikt moment. Je kunt ze ook meerdere keren bekijken of in een later stadium nog een keer bekijken.

Je krijgt theorie en uitleg over:

Elke les heeft een eigen thema, variërend van de peergroup of het rondetafelgesprek tot rouwverwerking en concrete handvatten voor jongeren. In elke les geef ik je theorie maar ook veel verschillende praktijkvoorbeelden, zodat het geleerde nog meer gaat leven. Ook krijg je handige stappenplannen, to-do-lijstjes en tips voor documentaires, films of boeken die je kunt bekijken of lezen als extra achtergrondinformatie. Eventuele vragen kun je stellen in een maandelijkse online Q&A.

Dit ga je leren:

Les 1

Help een crisis!

Denk hierbij aan een (dodelijk) ongeluk, zedendelict, suïcide(-poging) of een leeftijdsgenoot die plotseling overlijdt.

Les 2

De “peergroup”

Samen met een ‘peergroup’ ontdekken jongeren de wereld. Het is belangrijk daarin ook de minder leuke dingen te delen.

Les 3

Het rondetafelgesprek

Wat is er allemaal nodig om met jongeren een rondetafelgesprek aan te kunnen gaan?

Les 4

Rouwverwerking bij jongeren

Psycho-educatie over rouwverwerking bij jongeren.

Les 5

Waar kun je tegenaan lopen?

Zaken (ook onverwachte) die zich kunnen aandienen tijdens een rondetafelgesprek.

Les 6

Daarom dus een peergroup

Door samen te delen na een schokkend voorval ontstaat verbinding.  

Les 7

Handvatten voor jongeren

Hoe ga je als groep om met bijvoorbeeld de familie van je vriend of met diens spullen?  

Les 8

Is er nazorg nodig?

Wat kun je de individuele jongere bieden die het zichtbaar moeilijk heeft?

Les 9

En hoe is het nu met jou?

Zo’n gesprek doet ook iets met jou als professional, hoe ga jij daarmee om?

Zo ga jij leren:

Jouw resultaten na deze online training

Jouw resultaten
na deze online training

Na de online training weet jij hoe rouw en verwerking werkt bij jongeren en ben jij je bewust van de kracht en de mogelijkheden van de groep. Je weet hoe je een peergroup kunt inzetten zodat jongeren elkaar gaan helpen.

Hierna kun je Delen is helen niveau 2 volgen. In niveau 2 leer je nog meer over hoe je mijn methode in kunt zetten en leer je zelf groepsgesprekken te voeren volgens de Delen is helen methode. Als je beide delen van de training hebt gevolgd, weet jij het harnas open te breken door jongeren elkaar te laten vinden. Je creëert veiligheid zodat iedereen wordt gezien. Jij bent de professional die niet machteloos toekijkt hoe jongeren worstelen met hun emoties. Jij kunt voorkomen dat een heftige gebeurtenis uitgroeit tot een trauma

Ik doe geen loze beloftes!

Mijn methode Delen is helen werkt aantoonbaar. 

Jongeren die deelnamen aan de groepsgesprekken geven aan dat de gesprekken hen enorm geholpen hebben na een heftig voorval. 

Ze vertellen dat ze gemakkelijker kunnen omgaan met het verlies door er samen over te (blijven) praten. 

Door de herkenning in anderen, ervaren ze hun eigen gevoelens als minder raar en in ieder geval niet om voor te schamen.

individuele-hulp


Investering

Delen is helen

497,-
  • Na aanmelding direct starten
  • Online kick-off
  • 9 lessen in een e-learning-omgeving
  • Handige stappenplannen, to-do-lijstjes en kijk- en luistertips
  • Maandelijkse online Q&A waar je vragen kunt stellen
UNieke
training

“Ik heb deel genomen aan de training Delen is Helen van Rust na Impact.

De filosofie van Irene is dat jongeren door het delen van hun verhalen en gevoelens, traumatische ervaringen een goed plekje kunnen leren geven. Irene geeft ook aan dat jongeren niet op een eilandje van verdriet moeten blijven staan. Ik kan deze filosofie alleen maar onderschrijven.

Ik ben me door deze training nog meer bewust van het feit dat jongeren leren van en met elkaar. En dat door het delen met elkaar, jongeren dichterbij elkaar komen. Ze komen dichterbij de ander maar vooral ook dichterbij hun eigen verdriet, wat ze op die manier een plek kunnen geven.

Irene is een vakvrouw die vanuit respect voor ieders gevoel, ruimte geeft aan persoonlijke groei van eenieder. Ze is in staat iedereen individueel te bieden wat de ander op dat moment nodig heeft.

Haar kennis over trauma en verwerking is enorm. In haar training gebruikt Irene veel voorbeelden uit de realiteit, wat maakt dat alles veel reëler en duidelijker wordt. In de begeleiding van de jongeren kan Irene goed levellen, ze kent de (be)leefwereld en ze weet hoe ze jongeren mee moet krijgen in haar begeleiding.

Kortom, werk je met jongeren? Dan is deze werkwijze, deze benadering een absolute aanrader.”

Judith Sonnemans

“Ik heb de training Delen is helen 1 afgerond. Het is een mooie training. Ik heb daarbij de lessen als heel duidelijk en goed van opzet ervaren. De lessen zijn prima te volgen. Irene heeft gebruik gemaakt van videofragmenten en voorbeelden uit de praktijk. Heel waardevol en een goede aanvulling op het theoretische gedeelte. Daarnaast is er steeds alle ruimte geweest voor het stellen van vragen. Erg prettig waren ook de online momenten met de groep. Zo konden we kennis en ervaringen delen en van elkaar leren. Ik heb veel van je geleerd Irene! Mooi om getuige te mogen zijn van jouw bevlogenheid en enorme kennis over dit onderwerp.”

Judith Tupker

“Dank voor je hulp, Irene. Het is zo fijn dat je met de vriendengroep van mijn zoon in gesprek bent gegaan. De dood van hun vriend heeft enorme impact. Als moeder wist ik me geen raad. Mijn zoon zat helemaal op slot. Het is ongelooflijk hoe goed de gesprekken werkten. (…) Ze praten weer met elkaar en ik heb als moeder weer een ingang bij mijn zoon. Heel veel succes met je mooie werk.”

Anke Janssens

“Na de zelfmoord van mijn buurjongen is het me bijgebleven dat ik door Delen is helen het verlies gemakkelijker verwerkte door er samen met anderen over te praten.  Je gaat inzien dat je niet de enige bent die moeite heeft om de gebeurtenis te verwerken. Je hoeft je er niet voor te schamen. Ik voelde me veilig tijdens het groepsgesprek ook omdat er vooraf gezegd werd dat het bleef in de ruimte waar het besproken werd. Na zo’n gesprek praat je er makkelijker over met anderen op het moment dat je een rotdag hebt. Door gevoelens te delen, help je jezelf maar ook anderen.”

Anouk van Gorp

FAQ

Je kunt op ieder moment instappen in deze online training. Na aanmelding en betaling, ontvang je direct toegang tot de online leeromgeving en kun je direct starten met de Kick off. Elke week komt er een nieuwe les voor je beschikbaar.

Jazeker! Er is ook nog niveau 2
Dit is voor degenen, die zich nog veder willen bekwamen in mijn methode Delen is helen. 

Bel of e-mail mij voor informatie.
Irene Kersten,  06 – 113 969 01, info@rustnaimpact.nl

Je hebt een laptop, tablet of smartphone en toegang tot internet nodig.
Door ervaring weet ik dat de beste ‘beleving’ op een laptop is, dan heb je een groter scherm en de meest beschikbare functies.

Niveau 1 bestaat uit 9 online lessen. Elke les kost je ongeveer 20 minuten om door te nemen.
Daarnaast heb je nog enkele online meetings: een kick-off, Q & A’s en een afsluitend webinar. De data krijg je direct na aanmelding, zodat je deze in je agenda kunt zetten.

Nee, het belangrijkste is dat je met jongeren werkt.

Geef dan de naam van jouw werkgever en de contactgegevens door,
zodat ik daar de factuur naar toe kan sturen. Mijn mailadres is: info@rustnaimpact.nl.

Wil je met meerdere collega’s deelnemen aan de training, stuur dan een e-mail naar info@rustnaimpact.nl. Je ontvangt dan een voorstel op maat.


Wil jij meedoen aan de training Delen is helen 1, mét vele extra’s?

Meld je dan hier aan.